Magazynowanie i składowanie towarów oraz pełnych kontenerów morskich

Magazynowanie towarów w ustalonych warunkach

  • Składowanie blokowe- składowanie blokowe może odbywać się z  lub bez wykorzystania systemu regałowego.
  • Magazynowanie pełnych kontenerów morskich
  • Ochrona przed kradzieżą
  • system antywłamaniowy 
  • kamery ruchu